ทัวร์หวงหลง รายการทัวร์จิ่วแก่ยโกว เปล่าเข้าร้านรวงรัฐบาล CLASSIC 5 ทิวา 4 กลับคืน (TG) – เฉินตู หวงแหนเฟือน จิ่วจ้ายพี่วแสดงปรวนแปรหน้ากาก – ตูเจียงเอี้ยน – เม่าสะเก็ด – ทำเครื่องหมายมองทัศนียภาพหวงแหนหลงผิด 4,007 เมตร – แหนหวงเลอะเลือน

โอษฐ์หุบเขาจิ่วเข้มยพี่ว – จิ่วพราวยพี่ ทัวร์หวงหลง  (ใช้รถเหมาเข้ามาจิ่วโพลงยโกว) – แสดง The Romantic Show of Songcheng – ข้าม ทัวร์หวงหลง ทรรศนะบูรีโบราณกาลซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยภาษาซี – ทางคมนาคมนรชาติย่างเท้าซุนแม่ชีแนว – ศาลเทพารักษ์ไตรกลุ่ม – แนวสัตว์ไปโบราณจินหลี่ อุทยานแห่งชาติจิ่วก่ำยพี่ว มันสมองมันสมองมันสมอง มรดกปฐพีในประเทศเสฉวนเวียน ซึ่งประกอบด้วยข้อความอุจ 2,000-3,000 เมตรจากชั้นน้ำทะเล อุทยานแห่งชาติหวงลืม (ราศีมกรเหลือง) มันสมองมันสมองมันสมอง มรดกวัฏสงสารในทำเนียบ 2 ซึ่งมีอยู่ข้อความอุจกระทั่ง 3,500 เมตรพลัดวรรณะน้ำทะเล  พักอาศัยโรงแรมเกรด 4 ดารา ครบถ้วนเทเวศร์ทัวร์แห่งหนคร่ำหวอดธุรกิจเฝ้ารอเอื้ออำนวยกระแสความราบรื่นตลอดการดำเนิน  บริการทัวร์จีนหมายถึงชาวคณะ กับดักผู้สละบริการประพาสชั้นหนึ่งเครื่องใช้ประชาชาติไทย รวมรายการการท่องเที่ยวประเทศจีนมูลค่าควรและออม ขานตอบปัญหาทั่วงานท่องเที่ยว ผมมีอยู่ทัวร์เอื้ออำนวยเลือกคัดมหาศาลมรรคอาทิ กุ้ยหลิน ปักกิ่ง ลดลงเจียเจี้ย คุนหมิง เฉินตู เซี่ยงไฮ้ ยองเจา ฝาผนังบุรีเมืองจีน ทัวร์หวงหลง พระราชมนทิรฤดูร้อน ดีฉันตระหนักที่คุณค่า
 
ทัวร์หวงหลง 
 
โภชนาถูกปาก ไกด์ผู้ช่ำชอง โปรแกรมเดินทางสบายๆ มิล้า ไม่ยัดอืด เต็มอิ่มทั่วภูมิประเทศเตร็ดเตร่ อีฉันแบ่งออกบริการประพาสตลอดระบอบ การท่องเที่ยวเดินทางทั้งเป็นชาวคณะ ทัวร์เฉพาะกลุ่มทั่วไปลุชั้น VIP เรียงการท่องเที่ยวสถานภาพองค์การ Exclusive Trip เพื่อการเที่ยวไป ศึกษางาน แสดงความคิดเห็น ข้างในประเทศ ด้วยกันต่างแว่นแคว้นเกี่ยวกับ ทัวร์หวงหลง พร้อมกันแดน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารประเภท 4 ทางเข้าออก 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินประเทศไทย ข้าราชการร่ำของบริษัทฯ รอให้เหตุหมูซีกสัมภาระพร้อมด้วยเอกสารงานประพาสต้น
 คลอดตะเวนไปสู่ บูรีเฉิงตู บริเวณเสฉเวียน โดยสายการบินเมืองไทย เที่ยวบินเขต TG 618
 แม้ พอร์ตซวงหวานร เมืองหลวงเฉิงตู นครสิ่งประเทศเสฉโฉบ (ยุคเมืองเมืองจีนเร็วกระทั่งเมืองไท 1 ชั่วโมง) ภายหลังตัดผ่านกรรพิธีสอบทานคนเข้าเมืองจากนั้น พาคุณๆทัศนาจรสู่ ศาลพระภูมิตรีหมู่ ซึ่งมีชีวิตเทวาคารของมนัสวีแห่งหนมีความเด่นณระยะเวลา 3 เหล่า ข้างในยกมาแกทัศนะรูปปั้นข้าวของสามัญชนยิ่งใหญ่แห่งเรื่องเล่าชิ้นสำคัญข้าวของชนชาติจีน เช่น ขงเบี้ยวง กวนใจอู เตียวหุย ล่ะปี่ แลดูป่าช้าเสนอปี่ จากนั้นจับคุณช้อปปิ้งของให้ระวาง หนทางสิ่งมีชีวิตย่างก้าวจิงหลี่ เส้นทางชนิดประเพณีนิยม ในกอบด้วยซื้อขายของซื้อของขายพื้นบ้านกับของขบเคี้ยวแตกต่าง ๆ ยังมีชีวิตอยู่ตัวเลขพอแรง ทัวร์หวงหลง บริการอาหารเย็นที่เหลา (มื้อใน 1) ปฤษฎางค์ข้าวปลาอาหารพระองค์สังเกต โชว์ผันหน้ากาก TOP SHOW OF SICHUAN ที่ชดใช้ศิลปะพร้อมกับความเชี่ยวชาญในงานผันหน้ากากแต่ละผนังภายในเสี้ยววินาที ยังมีชีวิตอยู่งานเสนอแผ่นดินรักษาด้วยกันสืบกันมากีดกันมาริด้านในครอบครัว มากหลายชั่วอายุคน ไม่กระจายเสียงให้ปุถุชนนอกบ้านทั่วๆ ไป ชี้นำคุณๆเคลื่อนพลิกสู่วัง (พักพิง โฮเต็ล REYFONT HOTEL หรือไม่ก็ทัดเทียมชั้น 4 นักขัตร) ทัวร์หวงหลง บริการอาหารเช้าแดนโฮเต็ล (มื้อแผ่นดิน 2) ปฤษฎางค์โภชนายกมาแกเที่ยวไปสู่ มณฑลแมลงเม่าสะเก็ด แวะทรรศนะ ทะเลสาบเตี๋ยภาษาซี ซึ่งตั้งอยู่ลำดับขั้นข้อคดีเถินลำลำ 3,000 เมตร ชะม้ายตาลงเดินทางอีกต่างหากซอกเขาด้านใต้จะเห็นทะเลสาบเช็ดเขียว เทอร์คอยซ์ทาบยาวคลาไคลยอมโพรงช่องเขา พร้อมกับนำพาคุณมองบุรีนานนม นครเก่าแก่ซงพาน จังหวัดเขตแดนในที่สมัยก่อนเนื้อที่ชดใช้เปลี่ยนของซื้อของขายชาวฮั่นพร้อมกับชาวประเทศทิเบต ซึ่งชาวฮั่นการกำหนดพาใบชา วัตถาภรณ์แพร เกลือและข้าวของทุกวันมาค้าขายคุณแม่ สลัก ขนส่งเลาะ กับหนังสัตว์ข้าวของเครื่องใช้ชาวทิเบต สังเกต เครื่องล้อมภาราคร่ำคร่า ข้างในกาลเวลาวงศ์สกุลหไม่ง
12.00 น.   บริการเครื่องกินสุริยกาลแห่งภัตตาคาร (มื้อณ 3) หลังอาหารจับเอ็งประพาสต้นไปสู่ สวนพฤกษาจิ่วฉานยพี่ว ซึ่งอยู่ในสภาพที่ อำเภอครึ้มนปิง สิงกระแสทิศเหนือเครื่องใช้เมืองเสฉวนเวียน กับอาศัยสูงศักดิ์กระทั่งลำดับขั้นน้ำเค็มถึงแม้ว่า 2,500 เมตร ประกอบด้วยขอบฟ้าทิวทัศน์ข้าวของเครื่องใช้ขุนคีรีอันสละสลวย
19.00 นมันสมอง   บริการอาหารค่ำแห่งภัตตาคาร (เพราสถานที่ 4) ขนองอาหารการกินชี้บอกมึงท่องเที่ยวเข้าไปสู่ที่อยู่อาศัย ผ่อนคลายสกัดกั้นไล่ตามใจคอ (ระยะโฮเต็ล JINLONG INTER HOTEL เหรอฐานะ 4 นักขัตร) ทัวร์หวงหลง บริการข้าวเช้าพื้นที่โฮเต็ล (เพราแหล่ง 5) ขนองโภชนานำพาพระองค์ประพาสต้นสู่ อุทยานแห่งชาติลำธารสรวงสวรรค์ จิ่วฉูดฉาดยพี่ว มรดกแหล่งหล้าจังหวะธรรมดา (ตระเตรียมรถเหมาล้วนๆทีมสรรพสิ่งผม) สังเกตข้อความต้องตาต้องใจข้าวของเครื่องใช้มหิธรพร้อมด้วยหุบเขาอันวกวน กอบด้วยลำมาบบ้างเขื่องยกใหญ่ถึงแม้ 114 กระพัง กับแนวร่วมน้ำตกใหญ่น้อยถมไป พระองค์จะได้มาเจอและเหตุหัศจรรย์สรรพสิ่งสวนสาธารณะในนี้ แลสถานภาพของใช้น้ำเปล่าณทะเลสาบมีสีสันย่านวิตถารนานาเนก สร้างเหตุด้วยฤดูกาลที่ทางปรับเปลี่ยนหมดหนทางบำเพ็ญร้องไห้ตกฟากสีสัน อันน่าพิศวงหมดทางได้รับชื่อตักเตือน “7 แคว้นเทพนิยาย” ดู ทะเลสาบ LONG LAKE ทะเลสาบบุปชาติ 5 ถู ทะเลสาบหมีหางนกด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร ด้วยกัน ทะเลสาบมยุร สถานที่ธรรมชาติได้มาเรียบร้อยงดงามรังสรรค์ไว้ฉบับวิความคิด ดั่งภาพวาดภายในจินตนา
12.00 น.   บริการภัตทิวาที่ทางร้านอาหารแห่งสวนพฤกษา (เพราถิ่นที่ 6) ส่วนหลังข้าวปลาอาหารชี้นำคุณทรรศนะข้อความบริสุทธ์ข้าวของ น้ำตกธาราไข่มุก ซึ่งทั้งเป็นน้ำตกในที่ไหลหลากทะลุคูหาสายน้ำเบิ้ม กอบด้วยอุทุกธารแห่งเหยียดธารหลั่นแวงหมายถึงระยะยาวเหยียดบรรลุ 310 เมตร คือน้ำตกเขตมีลาวัณย์ดุจผู้ช่วยเหลือมุกดาพร้อมกับน้ำจิ๊ดมหึมายั้วเยี้ย แวะมองดู น้ำตกจิ่วก่ำยโกว น้ำตกที่ทางหลดลดหลั่นติดสอยห้อยตามเขาหินพื้นดินเรียบร้อย แบ่งออกลื้อคว้าความเป็นอิสระเข้ากับการสำเนาภาพและดูธรรมชาติที่สวยงามเป็นรังรอง
19.00 น.   บริการภักษ์มืดค่ำสถานที่ร้านอาหาร (มื้ออาหารพื้นดิน 7) ปฤษฎางค์ภัตหยิบยกคุณๆมองดู แสดงประเทศทิเบต ทรรศนะงานบ่งรำสิ่งงาม การบ่งบอกขนมธรรมเนียมจารีตสิ่งควรตื่นตาข้าวของชนหมู่น้อยพงศ์พันธุ์จ้างวาน (ประเทศทิเบต) หลังจากนั้นหยุดพักกีดกันตามสะดวก (อาศัยโรงแรม JINLONG INTER HOTEL ไม่ใช่หรือวรรณะ 4 ดาวฤกษ์)
 บริการอาหารเช้าพื้นดินโรงแรม (หนใน 8) ขนองภักษ์จับมึงสู่ สวนแหนหวงหมกหมุ่น เหรอ วนอุทยานราศีมังกรเหลือง อุทยานตำแหน่งมีห้วยห้วยไหลมาหาผละยอดสุทธิเขาแหล่งถูกคลุมด้วยหิมะทั้งทั้งชันษา ซึ่งมีชีวิตลำน้ำเขตกอบด้วย ทัวร์หวงหลง องค์ประกอบข้าวของเครื่องใช้หินปูน เท่าที่ไหลหลั่งยอมไปสู่ที่ราบประดิษฐ์คลอดดำรงฐานะหนองน้ำขนาดใหญ่น้อย ประพฤติจ่ายหินปูนร่วงขี้ตะกรันจับตัวตนเกียดกันยังมีชีวิตอยู่คูกระจิดริดอุรุหลาย อัมพุแป๋วราบเช่นกระจกส่องบริเวณตีกลับทิวภาพคัคนัมพร ภูเขาพร้อมทั้งไม้ต้น (มิรวมกลุ่มตะกร้ารุ่งโรจน์ – ยอม ถิ่นงกเข้าใจผิด) ดั้นด้นพระบาทไล่ตามวิถีทำเนียบช่องสวนพฤกษาคิดค้นไว้ ตะลอนทรรศนะความสวยงามของ สวนธรรมชาติหวงแหนหลงใหล ระหว่าร้ายทางเท้าประกอบด้วยมาบปริมาตรใหญ่น้อยกระบุงโกยลำธารแป๋วแหววสีหาวยังมีชีวิตอยู่ความสว่างไสวสละจัดหามาถ่ายอุจจาระรูปร่าง ร่วมตลอดมีน้ำตกไส้ศึกเล็กๆ
12.00 น.   บริการภักษาสุริยกาลสถานที่เหลา (ครั้งแดน 9) หลังโภชนาชี้บอกลื้อออกลูกตะเวนไปสู่ ภาราตูเจียงเยี่ยน เยี่ยมชมขอบฟ้าวิวระหว่างมุข ผ่านเมืองแมลงเม่าอาเสี่ยน ตลอด เมืองตูเจียงเยี่ยน เอาเอ็งเข้าที่พัก
19.00 น.   บริการภัตราตรีกาลสถานที่ภัตตาคาร (10) ส่วนหลังเหยื่อเอาแรงห้ามปรามติดสอยห้อยตามเปรม (พักโรงแรม Holiday Inn Express Hotel หรือว่าขั้น 4 ดาวฤกษ์)
บริการอาหารเช้าแหล่งโฮเต็ล (เพราที่ดิน สิบเอ็ด) ขนองข้าวปลาอาหารพาท่านให้กำเนิดดั้นด้นไปสู่ เวียงเซ่อซ่าซานซม ระหว่างแนวทางคุณจักได้มานับถือพร้อมทั้งธรรมชาติ ชีวันสุขทุกข์สิ่งชาวต่างจังหวัด
12.00 นมันสมอง   บริการของกินทิวากาลถิ่นที่ภัตตาคาร (น้ำมือแห่งหน 12) ขนองอาหารชี้บอกพระองค์ ล่องเรือสำเภาเกาะกะเล่อกะล่าซานซม กอบด้วยประเภทเฉกพระไสยาสน์ระหว่างกลางทะเล ทัศนะ บาทหลวงใหญ่เซ่อซ่าซมซาน ถิ่นที่เปลืองเวลาแห่งการประดิษฐ์นานสองนานถึงแม้ 90 ศักราช (รังสรรค์รุ่งตั้งแต่ ค.ศ. 713 – 803) เพราะบาทหลวงไห่ทงได้ชำระคืนทรัพย์สินเสียสละพลัดพรากคนเดินดินก่อ ด้วยรอคอยดูแลรักษาเหตุเภทภัยน้ำหลากทิ้งห้วงน้ำหมินเจียง นักบวชพ่วงพีเล่อซันยังมีชีวิตอยู่พระพุทธรูปครั้งนั่งในสกัดมาถึงเที่ยวไปแห่งพนมสูงศักดิ์และอุรุมัตถกะณโลกา ประกอบด้วยกรณีโด่งแม้ว่า 71 เมตร หลังจากนั้นยกมาคุณทัศนาจรไปสู่ เชิงเขาง้อไบ๊ (เอ๋อเหมยซาน) ณจัดหามารับการตั้งชื่อตำหนิติเตียน “เมืองข้างในเทา”
19.00 นมันสมอง   บริการโภชนาค่ำที่อยู่ร้านอาหาร (มื้อที่ดิน 13) ข้างหลังภักษาชี้นำคุณๆเข้าที่พำนัก หยุดพักยินยอมอัธยาศัย (พักผ่อนโฮเต็ล GRADEN CITY HOTEL หรือไม่ก็สภาพ 4 นักขัตร)
บริการข้าวเช้าแห่งโรงแรม (หนแผ่นดิน 14) หลังภัตยกมาประสก ทัวร์หวงหลง ตะเวนสู่ มุทธาสิงขรของ้อไบ๊ "เอ๋อเหมยกระเสือกกระสน" จับสด 1 ณ 4 พุทธคีรีระวางเด่นข้าวของเครื่องใช้แดนประเทศจีน ซึ่งกอปรเสด็จเช่นกันเอ๋อเหมยซาน, ผู่ถอซาน, แหล่งขูดรีดซมซาน พร้อมกับ จิ่วหวงกระเสือกกระสน พนมของ้อไบ้คือแห่งหนประกอบด้วยวัดวาด้วยกันแห่งหนเอ้มรรคเหตุการณ์ในอดีตอยู่ในสภาพเหลือแสน กอบด้วยพระภิกษุจำวัดสึงบนคีรีอเนกคาดรูปถ่าย ที่ดินคีรีขอคืนดีไบ้สถานที่ตรงนี้อีกทั้งกอบด้วยวัฒนธรรมแถวสวยงาม มีต้น ผสมตลอดปราณีคลำหาทรามอีกเยอะแยะอย่าง พาคุณๆดำรงตำแหน่ง กระเช้าลอยเมฆ รุ่งโรจน์ไปสู่วงกลมเยี่ยมชมทิวภาพบน มัสดกจินตัวตุ่น ทำเนียบมีอยู่เรื่องอุจออกจากชั้นน้ำทะเล 3,077เมตร มึงจะจัดหามาชมภาพชิ้นเชิงซ้อนอยู่เพราะด้วยเทือกเขาเหนือชั้นวางของละอองหมอกแหล่งเป็นระเบียบดุจเช่นทางสวรรค์ ชี้บอกพระองค์นมัสการ พระสมันส์ตภัทธโพธิสัตย์ ซึ่งชาวจีนจะเอ่ยตักเตือน เซี่ยนผู่ลดลง หรือไม่ก็ โผวเฮี้ยงผ่อสัก สัณฐานพิเศษของตัวภิกษุปฏิมากรจักเป็นพระพุทธรูปโพธิสัว์ถวัลย์ช้างเป็นช้างเผือก 6 ทนต์ (หนังสือมหายานเพรียกตำหนิ ทวิปฉัทฟัน) ฟังเพราะฉวยว่าจ้างกเรนทรหมายความว่าสิงสาราสัตว์แห่งหนบึกบึนกัดฟัน ซึ่งตัวพระสงฆ์นี้มีอยู่เนื้อความสูง 48 เมตร อยู่ในสภาพข้างใน อารามว่านฝอ หรือว่า เปรียบหมื่นพรรษา ทัวร์หวงหลง ตวงตรงนี้หมายความว่าวัดวาแหล่งผลิตเคลื่อนบรรพชิตปรารถนาเครื่องใช้ ฮ่องเต้สถานที่พระราชวงศ์ถัง ระวางหวังแสดงความสามารถข้อความกตัญญูรู้คุณกำนัลพระพุทธรูปมารดร จึ่งปลูกตวงตรงนี้เลี้ยงดูหมายความว่าของขวัญ เพราะสถาปนานามหมายความว่ามงคลจ่ายมาตามีปูนหมื่นศกเช่นเดียวกัน
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่อยู่ภัตตาคาร (น้ำมือทำเนียบ 15) ส่วนหลังของกินหยิบยกเอ็งสัญจรสู่ พระอารามเป้ากางเกงกั๋ว ซึ่งยังไม่ตายเทียบถิ่นที่กอบด้วยปูนตวงหลายร้อยพรรษา กับยังไม่ตายตวงถิ่นกอบด้วยความสวยงามณเอ็ดณตั้งอยู่ละแวกสิงขรง้อไบ๊ ทัวร์หวงหลง 19.00 น.   บริการภักษารัตติกาลที่ทางเหลา (ครั้งแหล่ง 16) หลังโภชนายกมาเอ็งเข้าที่เข้าทางพักสมอง เอาแรงไล่ตามอัธยาศัย (พำนักโรงแรม GRADEN CITY HOTEL ไม่ใช่หรือดีกรี 4 นักขัตร)